ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΑΤΗΡΙΑ

Η ΕΛΑΚΟ σάς απαντά!

Μέτρημα Ελατηρίου


Είναι πολύ σημαντικό το καινούριο σας ελατήριο να ταιριάζει απόλυτα στις ανάγκες για τις οποίες το χρειάζεστε. Γι’ αυτό, είναι απαραίτητο να μετρήσετε τις διαστάσεις του ελατηρίου σας σωστά. Παρακολουθήστε το σχετικό video, για να μετρήσετε εύκολα, σωστά και με ακρίβεια ένα ελατήριο πιέσεως ή έλξεως, έτσι ώστε να διαλέξετε και να παραγγείλετε τα σωστά ελατήρια!

Για να μετρήσουμε ένα ελατήριο πιέσεως, μετράμε τα εξής χαρακτηριστικά με την βοήθεια ενός παχύμετρου και μιας μετροταινίας. Οι διαστάσεις υπολογίζονται σε χιλιοστά (mm).

 

  • ΠΑΧΟΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ

Mετρήστε με το παχύμετρο μία από τις σπείρες του ελατηρίου. Προσέξτε η σπείρα που έχετε επιλέξει να μην είναι φθαρμένη ή σκουριασμένη.

 

  • ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ

Μετρήστε με το παχύμετρο την εξωτερική ή την εσωτερική διάμετρο του σώματος του ελατηρίου, προσέχοντας τα σκέλη του παχύμετρου να εφαρμόζουν καλά στις σπείρες του ελατηρίου. Εάν σας δυσκολεύει να μετρήσετε την εσωτερική ή την εξωτερική διάμετρο, υπάρχει ο εξής τρόπος που θα σας βοηθήσει.

Εάν αφαιρέσετε μία φορά το πάχος σύρματος του ελατηρίου από την εξωτερική του διάμετρο, θα βρείτε τη μέση διάμετρο του ελατηρίου. Εάν συνεχίσετε και αφαιρέσετε από τη μέση διάμετρο άλλη μία φορά το πάχος σύρματος, το αποτέλεσμα που θα προκύψει θα είναι η εσωτερική διάμετρος. Με την αντίστροφη λογική, εάν προσθέσετε μία φορά το πάχος σύρματος από την εσωτερική διάμετρο, βρίσκετε τη μέση διάμετρο και εάν προσθέσετε ακόμη μία φορά το πάχος του σύρματος, καταλήγετε στην εξωτερική διάμετρο.

 

  • ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΠΕΙΡΩΝ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ

Για να μετρήσετε τις σπείρες ενός ελατηρίου πιέσεως, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

Τοποθετήστε την άκρη της τελευταίας σπείρας απέναντί σας. Εάν υποθέσετε πως η διάμετρος του ελατηρίου είναι ένα νοητό ρολόι, η άκρη της σπείρας θα πρέπει να τοποθετηθεί στις δώδεκα η ώρα.

Ξεκινήστε το μέτρημα από την αμέσως επόμενη σπείρα, χωρίς να υπολογίσετε στο μέτρημα τη μισή σπείρα που περιλαμβάνει την άκρη του ελατηρίου.

Μετρήστε όσες σπείρες έχει το ελατήριο και μόλις φτάσετε στο τέλος σταματήστε το μέτρημα, μόλις μετρήσετε και την άκρη του ελατηρίου.

Εάν η άκρη του ελατηρίου δεν τελειώνει ακριβώς στις δώδεκα η ώρα, τότε αναφέρετε πως το ελατήριο έχει π.χ. είκοσι σπείρες και ένα τέταρτο ή είκοσι σπείρες και μισό, έχοντας πάντα στο νου σας ένα νοητό ρολόι.

 

  • ΜΗΚΟΣ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ

Ανάλογα με το μήκος του ελατηρίου, μετρήστε το ελατήριο είτε με παχύμετρο είτε με κάποια μετροταινία. Το ελατήριο θα πρέπει να το μετράτε όταν βρίσκεται σε κατάσταση αποφόρτισης, χωρίς να του ασκείτε κάποια πίεση.

Μετρήστε το ελατήριο τοποθετώντας το παχύμετρο ή τη μετροταινία από την μία άκρη της σπείρας στην αντίθετη άκρη. Θα πρέπει να υπολογίσετε πως τα ελατήρια πιέσεως, με την πολυχρησία, υπόκεινται σε μηχανική κόπωση και έχουν την τάση να χάνουν λίγο από το αρχικό τους μήκος. Γι’ αυτό εάν το ελατήριο έχει να αντικατασταθεί καιρό, θα πρέπει να αναφερθεί στους τεχνικούς μας, έτσι ώστε να δοθεί λίγο παραπάνω μήκος, εάν αυτό χρειαστεί.

 

ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΕΣ ΑΠΟΡΙΕΣ, ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΜΑΣ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΑΣ!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για να μετρήσετε ένα ελατήριο έλξεως, μετρήστε τα εξής χαρακτηριστικά με την βοήθεια ενός παχύμετρου και μιας μετροταινίας. Οι διαστάσεις υπολογίζονται σε χιλιοστά (mm).

 

  • ΠΑΧΟΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ

Μετρήστε με το παχύμετρο μια από τις σπείρες του ελατηρίου, με προτίμηση τη σπείρα που δημιουργεί το γάντζο του ελατηρίου. Προσέξτε η σπείρα που έχετε επιλέξει να μην είναι φθαρμένη ή σκουριασμένη.

 

  • ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ

Στα ελατήρια έλξεως μάς ενδιαφέρει, κατά κύριο λόγο, η εξωτερική διάμετρος. Σε περίπτωση που υπάρχουν βιδώματα αντί για γάντζους, μετρήστε την εσωτερική. Μετρήστε με το παχύμετρο, προσέχοντας τα σκέλη του να εφαρμόζουν καλά στις σπείρες του ελατηρίου.

 

  • ΜΗΚΟΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ

Ανάλογα με το μήκος του ελατηρίου μετρήστε με ένα παχύμετρο ή μια μετροταινία τον κορμό του ελατηρίου, χωρίς το ελατήριο να βρίσκεται σε κατάσταση τάνυσης. Εάν το ελατήριο έχει παραμορφωθεί και οι σπείρες του κορμού του δεν εφάπτονται μεταξύ τους, τότε σε αυτήν την περίπτωση μετρήστε τις σπείρες του σώματος του ελατηρίου (χωρίς να συμπεριλαμβάνετε τους δυο γάντζους) και έπειτα πολλαπλασιάστε με το πάχος του σύρματος του ελατηρίου. Το αποτέλεσμα που θα προκύψει θα είναι το μήκος του σώματος του ελατηρίου σε χιλιοστά.

 

   • ΜΗΚΟΣ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΑΠΟ ΓΑΝΤΖΟ ΣΕ ΓΑΝΤΖΟ

Με ένα παχύμετρο ή μια μετροταινία μετρήστε το μήκος του ελατηρίου έλξεως από τον ένα γάντζο στον άλλον, ξεκινώντας τη μέτρηση από την εσωτερική μεριά τους.

 

 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΤΩΝ ΓΑΝΤΖΩΝ

Κύριο χαρακτηριστικό στα ελατήρια έλξεως είναι οι γάντζοι τους. Για να περιγράψετε τα χαρακτηριστικά των γάντζων, υπάρχουν τα εξής στοιχεία:

 • Εάν είναι κλειστοί γάντζοι ή εάν έχουν κάποιο κενό.
 • Τη μορφή των γάντζων. Υπάρχουν διάφορα είδη γάντζων, όπως οι πλευρικοί γάντζοι, οι γάντζοι με προεκτάσεις ή βιδώματα και οι τρελοί γάντζοι για μη αξονικό εφελκυσμό. Η κυριότερη μορφή γάντζων είναι οι κανονικοί γάντζοι, όπου μία σπείρα από το σώμα του ελατηρίου ανασηκώνεται για να δημιουργήσει ένα γάντζο. Οι δυο βασικές κατηγορίες τέτοιου είδους γάντζων είναι οι αγγλικού τύπου και οι γερμανικού τύπου. Συνήθως οι αγγλικού τύπου χρησιμοποιούνται για διατομές συρμάτων κάτω των 2mm, ενώ οι γερμανικού τύπου για χοντρότερα σύρματα.
 • Η θέση των γάντζων ορίζεται ως εξής. Τοποθετήστε έναν από τους γάντζους στη νοητή σας ευθεία. Εάν ο άλλος γάντζος βρίσκεται στην ακριβώς απέναντι αντισυμμετρική θέση, οι γάντζοι ορίζονται ως μηδέν μοίρες. Εάν όμως ο απέναντι γάντζος βρίσκεται σε μια άλλη θέση, περιγράψτε τη θέση του ως 90 μοίρες εάν σχηματίζει σταυρό με τον άλλο γάντζο, 180 μοίρες εάν είναι απέναντί του αλλά από την ανάποδη μεριά, 270 μοίρες εάν σχηματίζει σταυρό από την άλλη μεριά.

 

ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΕΣ ΑΠΟΡΙΕΣ, ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΜΑΣ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΑΣ!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΠΙΕΣΕΩΣ

Εάν διαθέτετε ένα ελατήριο πιέσεως και θέλετε να βρείτε ένα αντίστοιχο πιο ενισχυμένο, μπορείτε ανάλογα με το πόση διαφορά επιζητάτε να ακολουθήσετε τις εξής αλλαγές:

– Αυξήστε τη διατομή του σύρματος και το ελατήριο, αυτομάτως, θα αποκτήσει μεγαλύτερη αντίσταση στη συσπείρωσή του.

– Μειώστε τον αριθμό των σπειρών του. Όσο αφαιρείτε σπείρες και μεγαλώνει το βήμα μεταξύ των σπειρών, τόσο πιο ενισχυμένο γίνεται το ελατήριο πιέσεως.

– Μειώστε τη διατομή της διαμέτρου του. Εάν η διάμετρος του ελατηρίου πιέσεως μικρύνει, το ελατήριο θα αποκτήσει μεγαλύτερη αντίσταση στη συσπείρωσή του.

Εάν αντιθέτως επιθυμείτε ένα πιο αδύναμο ελατήριο πιέσεως, ακολουθήστε τα αντίστροφα βήματα.

 

ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΕΛΞΕΩΣ

Εάν διαθέτετε ένα ελατήριο έλξεως και θέλετε να βρείτε ένα αντίστοιχο πιο ενισχυμένο, μπορείτε ανάλογα με το πόση διαφορά επιζητάτε να ακολουθήσετε τις εξής αλλαγές:

– Αυξήστε τη διατομή του σύρματος και το ελατήριο, αυτομάτως, θα αποκτήσει μεγαλύτερη αντίσταση στον εφελκυσμό του.

–  Μειώστε τη διατομή της διαμέτρου. Εάν η διάμετρος του ελατηρίου μικρύνει, το ελατήριο έλξεως θα αποκτήσει μεγαλύτερη αντίσταση στον εφελκυσμό, αλλά παράλληλα θα μειωθεί και η μέγιστη επιτρεπόμενη διαδρομή του.

Εάν αντιθέτως επιθυμείτε ένα πιο αδύναμο ελατήριο έλξεως, ακολουθήστε τα αντίστροφα βήματα.

 

ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΕΣ ΑΠΟΡΙΕΣ, ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΜΑΣ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΑΣ!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ